X or Y- Restitutievoorwaarden – Refund Policy (NL)

Restitutievoorwaarden | X or Y

Wij willen dat al onze cliënten volledig tevreden zijn met hun aankoop bij X of Y – de meest accurate (vroege) prenatale genderdetectietest die hedendaags beschikbaar is. Uiteraard begrijpen wij dat er zich een aantal situaties kunnen voordoen die een restitutie van het aankoopbedrag zouden rechtvaardigen, waaronder een annulering, een miskraam en in het onwaarschijnlijke geval van een incorrect resultaat. En hoewel onze hoogopgeleide wetenschappers hard werken om alle cliënten de correcte resultaten te leveren, zijn er instanties waarbij geen resultaat kan worden vrijgegeven omdat het monster besmet is geraakt of omdat het resultaat niet doorslaggevend was.

Als je je afnamepakket wilt retourneren, zie dan ons retourbeleid.

Tijdslijn voor de Verwerking van een Restitutie

Een restitutie wordt na ontvangst van de benodigde documenten binnen 4-6 weken verwerkt. Als een terugbetaling wordt uitgegeven binnen 120 dagen na aankoop met een creditcard, dan wordt het retourbedrag bijgeschreven op het account van de creditcard. De terugbetaling wordt weergegeven op je maandelijkse overzicht. Indien de terugbetaling wordt uitgegeven na 120 dagen van de aankoop, dan wordt er een cheque uitgeschreven.

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Indien een klant een restitutie aanvraagt zal ABC Gene Tests een terugbetaling uitvoeren volgens de restitutievoorwaarden die op het moment van de aankoop gelden.

Heronderzoek

Wij willen onze cliënten de beste klantervaring bieden wanneer zij ervoor kiezen samen te werken met ABC Gene Tests. In sommige uitzonderlijke gevallen kunnen wij je vragen een nieuw monster aan te leveren voor het onderzoek. Redenen waarom wij een nieuw monster voor een nieuwe test, ofwel heronderzoek, opvragen zijn bijvoorbeeld een incorrecte verwerking van de administratie waarbij eventueel het monster besmet is geraakt, indien het monster te vroeg is afgenomen en indien het monster niet toereikend is voor de test. Lees de Voorwaarden voor Vertragingen en Heronderzoek voor meer informatie over deze gevallen.

Als je een nieuwe test wordt aangeboden met een nieuw afnamepakket, wees er dan van verzekerd dat we jouw heronderzoek willen bespoedigen. Alle cliënten wordt een tweede set afnamemateriaal aangeboden zonder extra kosten, en wij vragen de cliënt niet om nogmaals de laboratoriumkosten te betalen. Als je in de Verenigde Staten woont, zullen we je monster en materialen als prioritair poststuk verzenden zonder extra kosten. Cliënten uit de Verenigde Staten die met een versnelde service willen verzenden, en alle internationale cliënten die hun monster willen verzenden, zijn zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.

Als de cliënt een heronderzoek wordt aangeboden, maar de cliënt niet door wil gaan met de test, dan wordt een terugbetaling voor de afnamematerialen en de servicekosten van het laboratorium uitgevoerd minus 25% van de Standaard service.

Geen Doorslaggevend Resultaat

Elk monster wordt verschillende keren getest en zorgvuldig geanalyseerd door een team van wetenschappers. Om een resultaat te kunnen vaststellen, moet de data binnen specifieke waarden vallen die als betrouwbaar kunnen worden geïnterpreteerd. Daarbij worden naast elk monster enkele controlewaardes getest om de algehele kwaliteit van de testomstandigheden te kunnen waarborgen. Indien een specifiek monster, of een set controlewaardes die samen met het monster worden getest, niet binnen de strikte waarden van betrouwbaarheid vallen, kan er geen resultaat worden vastgesteld. Het is in enkele gevallen mogelijk dat een monster meermaals wordt getest maar dat er geen doorslaggevend resultaat kan worden vastgesteld. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld omdat het DNA is aangetast of gedegradeerd, of omdat er technische problemen zijn opgetreden. Een niet-doorslaggevend resultaat betekent niet dat de cliënt of de baby te maken heeft met medische problemen. Als het resultaat “niet doorslaggevend” is, krijgt de cliënt de keuze om een heronderzoek te starten met een gratis nieuw afnamepakket, of de cliënt krijgt een restitutie. De verzendkosten vallen niet onder de terugbetaling.

Het Afgenomen Bloedmonster Is Ontoereikend

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om een juiste hoeveelheid bloed af te nemen en op te vangen op het verzamelingskaartje. Maar om de testen correct uit te voeren hebben wij een zekere hoeveelheid bloed nodig. Indien we een monster ontvangen waarbij minder dan drie (3) volle cirkels bloed zijn gevuld, kunnen wij niet genoeg DNA uit het monster verzamelen. In zo’n geval zullen wij de cliënt vragen een nieuw monster af te staan. Daarvoor zullen wij een nieuw afnamepakket leveren aan de cliënt. Indien de cliënt een heronderzoek wordt aangeboden, maar de cliënt wenst niet verder te gaan met de test, dan wordt er een restitutie uitbetaald voor het afnamemateriaal en de servicekosten van het laboratorium minus 25% van de Standaard service.

Test Wordt Te Vroeg Genomen

Wij begrijpen heel goed dat onze cliënten ontzettend benieuwd zijn naar het geslacht van hun baby. In sommige gevallen nemen cliënten de test echter te voeg. Als je aanspraak wilt kunnen maken op ons terugbetalingsgarantie moet de test na 9 weken zwangerschap (7 weken na conceptie) worden afgenomen. Deze termijn waarborgt de aanwezigheid van een minimale hoeveelheid celvrij foetaal DNA dat vrij circuleert in de maternale bloedstroom en waarmee kan worden bepaald of de cliënt in verwachting is van een jongen of een meisje. Om vertragingen en heronderzoeken te voorkomen hebben wij een Toelatingsonderzoek (calculator) op diverse plekken om onze website gezet. Deze calculator helpt de cliënten te bepalen of zij de test al kunnen afnemen.

Indien, gebaseerd op de eerste dag van de laatste menstruatie, ons laboratorium vaststelt dat het monster te vroeg is afgenomen, zal het laboratorium het monster niet verwerken tenzij de cliënt een (afstands-)verklaring voor Vroege Testresultaten ondertekent. Onze medewerkers van de afdeling Klantenzorg helpen cliënten graag bij het bepalen van de datum waarop de test kan worden afgenomen, of zij sturen een Verklaring voor Vroege Testresultaten toe om ondertekend te worden. Indien de cliënt een heronderzoek wordt aangeboden maar toch afziet van dit nieuwe onderzoek, dan wordt er een restitutie uitbetaald voor het afnamemateriaal en de servicekosten van het laboratorium minus 25% van de Standaard service.

Tegenstrijdige Resultaten

X of Y behoudt een zeer hoge nauwkeurigheid van haar testen door middel van doorlopende kwaliteitscontroles en de doorontwikkeling van producten. Desalniettemin zijn er nog steeds uitzonderlijke gevallen waarin het testresultaat niet volledig accuraat is. Er is een volledige (100%) terugbetalingsgarantie beschikbaar voor de laboratoriumkosten, kosten met betrekking tot upgrades en het afnamepakket in het geval van een onjuist resultaat, mits de cliënt dit kan aantonen met de juiste documentatie.

In het onwaarschijnlijke en uitzonderlijke geval dat een onjuist resultaat is vrijgegeven, bieden wij een volledige restitutie aan mits wij een geboorteakte of bloedonderzoek ontvangen. Wij kunnen geen restitutie bieden op basis van een echo aangezien deze methode een foutmarge kent van 20% tot 50%.

Link: Waarom is een echo niet betrouwbaar voor het bepalen van het geslacht?

Indien het resultaat van de X of Y-test onjuist blijkt bij de geboorte van het kind, e-mail dan een kopie van de geboorteakte naar ABC Gene Tests met het geslacht van het kind, de geboortedatum en de naam van de cliënt die het X of Y DNA-Test Toestemmingsformulier heeft getekend.

Indien het resultaat van de X of Y-test onjuist blijkt door afname van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest, e-mail dan een kopie van de documenten naar ABC Gene Tests. Het resultaat van de test moet worden beschreven op een officieel ziekenhuisbriefpapier of briefhoofd van een arts waarbij duidelijk wordt vermeld: het geslacht van het kind, de datum waarop de test is uitgevoerd en de naam van de cliënt die het X of Y DNA-Test Toestemmingsformulier heeft getekend.

Indien het resultaat van de X of Y-test onjuist blijkt door een bloedtest die is afgenomen door een zorgverlener waarbij gebruikt is gemaakt van sequencing, e-mail dan een kopie van de documenten naar ABC Gene Tests. De document(en) moeten vermelden: het bedrijf dat de test heeft uitgevoerd, de aanwezigheid of niet-aanwezigheid van foetaal Y-chromosoom DNA en de naam van de cliënt die het X of Y DNA-Test Toestemmingsformulier heeft getekend.

Gezien de grote foutmarge van 2D, 3D en 4D echo’s (soms wel 20% tot 50%), bieden wij helaas geen restitutie op basis van uitslagen van deze methoden. We kunnen wel een heronderzoek aanbieden met gebruik van het toegezonden monster indien wij documentatie ontvangen van een echo bij 18 weken zwangerschap of later waaruit blijkt dat ons resultaat mogelijk onjuist is.

Alle documenten kunnen worden verzonden naar contact@abcgenetests.com. Geef hierbij ook het dossiernummer/nummer van het afnamepakket door.

NOOT: Documenten moeten binnen 15 maanden na de originele aankoopdatum worden ontvangen indien de cliënt in aanmerking wil komen voor een restitutie. Aanvragen voor terugbetalingen die na 15 maanden na de originele aankoopdatum worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

Annuleringen

De cliënt mag de verwerking van het monster op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Het restitutiebedrag hangt af van op welk moment in de verwerking van het monster de aanvraag tot annulering is ontvangen.

Indien het DNA-afnamepakket nog niet is verzonden naar de cliënt, dan ontvangt de cliënt een volledige restitutie van het aankoopbedrag.

Indien het monster is aangekomen in het laboratorium, maar het resultaat is nog niet vrijgegeven, dan ontvangt de cliënt een restitutie van het afnamemateriaal en de vergoeding voor het laboratorium minus 25% van de Standaard serviceprijs geldend op het moment van de aankoop. Verzendkosten worden niet vergoed. Houd er rekening mee, gezien de gevoelige aard van de situatie, dat het resultaat niet zal worden ge-e-maild, tenzij de cliënt hier expliciet om vraagt.

Indien het resultaat al is vrijgegeven, of indien de cliënt vraagt om vrijgeving van het resultaat van het onderzoek, wordt er geen restitutie afgegeven.

Miskraam

Indien het DNA-afnamepakket nog niet is verzonden naar de cliënt, dan ontvangt de cliënt een volledige restitutie van het aankoopbedrag.

Klik hier om de toelatingsvoorwaarden te lezen voor vrouwen die een miskraam hebben meegemaakt voordat je een nieuwe aankoop doet.